Uprawnienia budowalne w specjalności hydrotechnicznej

Uprawnienia hydrotechniczne umożliwiają projektowanie obiektów i kierowanie robotami budowlanymi, które zalicza się do grupy budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich. By móc sprawować samodzielne funkcje w budownictwie, trzeba mieć uprawienia w tej specjalności. Podpowiadamy, jak je zdobyć i gdzie szukać szkoleń, które ułatwią przygotowania do egzaminu.

Czym zajmuje się inżynier w specjalizacji hydrotechnicznej?

Budowla hydrotechniczna to rodzaj obiektu, który służy gospodarce wodnej, kształtowaniu zasobów wodnych oraz umożliwia korzystanie z wód. Można je podzielić na śródlądowe oraz morskie, a te na główne oraz szczególnego przeznaczenia. Do pierwszych z nich należą obiekty piętrzące (zapory, jazy, obwałowania), do przesyłu wody (kanały, rurociągi, sztolnie) oraz regulacyjne (służą do regulacji przepływu, ochrony dna i brzegów przez erozją). Budowle szczególnego przeznaczenia służą do konkretnego celu. Można do nich zaliczyć obiekty hydroenergetyczne czyli elektrownie wodne i urządzenia pomocnicze, elementy dróg wodnych (przystanie, śluzy komorowe), czy budowle związane z oczyszczaniem, odprowadzaniem i zaopatrzeniem w wodę, jak stacje uzdatniania wody, czy oczyszczalnie ścieków. Do obiektów morskich zalicza się przystanie, porty, a także konstrukcje stałych morskich znaków nawigacyjnych (m.in. latarnie, radiolatarnie, dalby i znaki nawigacyjne), kanały oraz śluzy.

Jak zdobyć uprawnienia w tej specjalności?

Uprawnienia hydrotechniczne dają możliwość sprawowania samodzielnych funkcji technicznych. Można mieć je bez ograniczeń, czyli zajmować się wszystkimi obiektami hydrotechnicznymi. Z kolei uprawnienia w ograniczonym zakresie można mieć zarówno do projektowania, jak i do kierowania robotami w zakresie IV klasy ważności. Niezbędne jest odpowiednie wykształcenie techniczne, a także odbyta praktyka zawodowa. Po przygotowaniu odpowiednich dokumentów trzeba złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu. Pozytywna weryfikacja pozwala przystąpić do pierwszej części – pisemnej, która ma formę testu. Zdanie tej części pozwala podejść do egzaminu ustnego. Pozytywny wynik nadaje uprawnienia w specjalności i pozwala sprawować samodzielne funkcje.

Jak przygotować się do egzaminu?

Nauka do egzamin wymaga zaangażowania, czasu i cierpliwości. Na etapie przygotowań warto wziąć udział w dopasowanym kursie, na którym otrzymasz solidną dawkę wiedzy od ekspertów. Sprawdź, co oferuje SBM https://sbm-szkolenia.pl/szkolenia/. Z powodzeniem zarejestrujesz się na kurs online, dokonasz płatności, a także uzyskasz dostęp do aktualnej wiedzy zgodnie z wytycznymi Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykłady prowadzą najlepsi specjaliści, a oprócz wielu godzin merytorycznych zajęć otrzymasz również obszerne materiały do nauki, w tym segregator aktów prawnych sporządzony do specjalności hydrotechnicznej, nagrania czy przykładowe testy.

Jeżeli chcesz rozpocząć własną ścieżkę kariery, masz odbytą praktykę i chcesz poszerzyć swoje kompetencje, to warto podjąć próbę zdobycia odpowiednich uprawnień. Z pewnością będziesz zadowolony z efektów i usatysfakcjonowany wynikiem egzaminów.

Cennik | Wszelkie prawa zastrzeżone | © 2019 | Ab-pramac.pl