Wartość polikwidacyjna

Jeśli wartość po likwidacyjna środków przedsiębiorstwa jest niska, to ekonomicznie optymalnym rozwiązaniem dla firmy jest pozostanie w sektorze, nawet jeśli zdyskontowane przyszłe wpływy będą niskie. Jeśli zasoby mają charakter środków trwałych, to ich wartość księgowa może znacznie przewyższać ich wartość polikwidacyjną. Tak więc możliwe jest nawet wykazanie księgowych strat przy ekonomicznej zasadności pozostania w danej dziedzinie działalności, gdyż zdyskontowane wpływy będą wyższe od kosztu utraconych korzyści, możliwych do odzyskania w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa. Likwidacja przedsiębiorstwa w każdej sytuacji, w której wartość księgowa przewyższa wartość polikwidacyjną, również prowadzi do umorzenia, co wywiera pewien odstraszający wpływ na wyjście, o czym będzie mowa niżej. Przy ocenie barier wyjścia spowodowanych specjalizacją środków w określonej dziedzinie należy odpowiedzieć na pytanie: czy są rynki czy ich nie ma na te środki? Niekiedy środki takie można sprzedać za granicę, do kraju na innym szczeblu rozwoju gospodarczego niż kraj macierzysty. Takie posunięcie podnosi wartość polikwidacyjną i obniża bariery wyjścia. Jednak niezależnie od tego, czy istnieją rynki zagraniczne, wartość wyspecjalizowanych środków zazwyczaj maleje, gdy staje się coraz bardziej widoczne, że sektor jest w fazie schyłkowej.

Zmianom w strategii konkurencji powinny towarzyszyć zmiany w strukturach i systemach organizacyjnych. Potrzebne są systemy tak zaprojektowane, aby obejmowały i kontrolowały różne obszary przedsiębiorstwa. W dojrzałym przedsiębiorstwie potrzebne mogą być rozwiązania prowadzące do bardziej rygorystycznego planowania finansowego, ściślejszej kontroli i do nowych zachęt, opartych na efektywności, wszystkie bardziej sformalizowane od stosowanych uprzednio. Większe znaczenie może zyskać kontrola takich zasobów finansowych, jak zapasy i należności. Wszystkie tego rodzaju zmiany odgrywały kluczową rolę w skutecznym przekształcaniu się przedsiębiorstw w takich sektorach, jak sanatoria i domy opieki oraz przemysł pojazdów kempingowych, które ostatnio przechodziły okres dojrzewania. Często, aby przedsiębiorstwo było konkurencyjne pod względem kosztów, musi nastąpić większa koordynacja funkcji oraz jednostek produkcyjnych. Na przykład, dojrzałość sektora oznacza, że regionalne zakłady, dotychczas samodzielnie prowadzące operacje, muszą zostać powiązane i bardziej skoordynowane, co wymaga nie tylko nowych systemów i procedur, ale także poważnych zmian w pracy ich kierowników.