Przeszkody związane z zarządzaniem

Jeśli nawet odmiany wyrobu sprzedawane w skali globalnej są podobne, to zadania marketingowe mogą geograficznie się różnić. Istota kanałów dystrybucji, środki marketingu i efektywne pod względem kosztu sposoby dotarcia do nabywców mogą tak różnić się w różnych krajach, że konkurenci globalni nie tylko nie mogą wykorzystać wiedzy marketingowej z innych rynków, ale także mają duże trudności z osiągnięciem takiej skuteczności, jaką mają lokalni konkurenci. Chociaż nie ma żadnego powodu, dla którego globalny konkurent nie miałby prowadzić skoncentrowanej produkcji lub prac badawczych i rozwojowych oraz lokalnego marketingu, to w praktyce trudno sobie z tym poradzić. W niektórych dziedzinach może też występować skłonność klientów do prowadzenia interesów z miejscowymi firmami, wynikająca z różnych przyczyn.

Zintensyfikowane usługi lokalne. Tam gdzie do konkurowania w danym sektorze potrzebne są wzmożone działania marketingowe, usługi czy inne oddziaływania na klientów, firma konkurująca z miejscowymi przedsiębiorstwami może mieć trudności w operowaniu na zintegrowaną skalę globalną. Firma globalna mogłaby ewentualnie spełniać te funkcje za pośrednictwem zdecentralizowanych jednostek, ale w praktyce zadania kierownicze stają się tak złożone, że lokalna firma może skuteczniej reagować.

Przeszkoda w konkurencji globalnej, wynikająca z różnic wyrobów w poszczególnych krajach, ulegnie złagodzeniu, jeśli firmy wynajdą sposoby obniżenia kosztu zmiany podstawowego wyrobu w taki sposób, by go dostosować do potrzeb lokalnych. Na przykład, Matsushita opracował odbiornik telewizyjny, który może odbierać sygnały zarówno w systemie PAL, jak i systemie SECAM, stosowanym we Francji i w niektórych innych krajach. Zapotrzebowanie na telekomunikacyjne urządzenia łączeniowe różni się bardzo w różnych krajach.

Erickson zajął się opracowaniem biblioteki modularnego oprogramowania, umożliwiającego dostosowanie jednego urządzenia do różnych lokalnych potrzeb. Każda innowacja prowadząca do modularyzacji wyrobu, w celu ułatwienia jego przystosowania lub do zwiększenia jego kompatybilności, stwarza możliwości konkurencji globalnej. Podobny skutek wywołują zmiany technologii produkcji obniżające koszty wytwarzania specjalnych odmian wyrobu. Zmiany konstrukcyjne. Zmiany konstrukcyjne prowadzące do bardziej zunifikowanych komponentów, przynoszących oszczędności przy zaopatrzeniu w skali globalnej, lub związane z zapotrzebowaniem na nowe komponenty przynoszące takie oszczędności mogą wywołać zmiany zmierzające w kierunku konkurencji globalnej.