Zarządzanie (1)

Przeszkody związane z zarządzaniem

Jeśli nawet odmiany wyrobu sprzedawane w skali globalnej są podobne, to zadania marketingowe mogą geograficznie się różnić. Istota kanałów dystrybucji, środki marketingu i efektywne pod względem kosztu sposoby dotarcia do nabywców mogą tak różnić się w różnych krajach, że konkurenci globalni nie tylko nie mogą…

Continue reading...