Ekonomia (2)

Wartość polikwidacyjna

Jeśli wartość po likwidacyjna środków przedsiębiorstwa jest niska, to ekonomicznie optymalnym rozwiązaniem dla firmy jest pozostanie w sektorze, nawet jeśli zdyskontowane przyszłe wpływy będą niskie. Jeśli zasoby mają charakter środków trwałych, to ich wartość księgowa może znacznie przewyższać ich wartość polikwidacyjną. Tak więc możliwe jest…

Continue reading...

Zmniejszenie się różnic ekonomicznych

Konieczność różnicowania odmian wyrobów i metod marketingu oraz problemy związane z zapewnieniem sobie lokalnej dystrybucji częściowo wywodzą się z odmiennych warunków ekonomicznych różnych rynków geograficznych. Są one różne pod względem poziomu rozwoju gospodarczego, względnych kosztów czynników produkcji, poziomu dochodów, rodzajów kanałów dystrybucji, dostępnych środków marketingu…

Continue reading...