Biznes (3)

Czynniki w otoczeniu

Zwiększone ekonomie skali. Postęp techniczny zwiększający ekonomie skali w produkcji, logistyce, zaopatrzeniu lub pracach badawczych i rozwojowych z oczywistych względów stanowi czynnik wywołujący konkurencję w skali globalnej. Obniżka kosztów transportu lub składowania. Zmniejszające się koszty transportu lub składowania są wyraźnym czynnikiem pobudzającym globalizację. Długofalowy spadek…

Continue reading...

Strategia żniw

W strategii żniw istnieje podstawowa różnica między działaniami widocznymi dla klienta i niewidocznymi. Firma nie dysponująca względnymi silnymi stronami zapewne będzie musiała ograniczyć się do działań niewidocznych, co może, ale nie musi doprowadzić do wyraźnego zwiększenia dochodów, w zależności od charakteru działalności. Ze wszystkich strategicznych…

Continue reading...

Współzależność

Dana dziedzina może stanowić część ogólnej strategii obejmującej grupę dziedzin; wycofanie się z niej osłabi skuteczność tej strategii. Dana dziedzina może zajmować centralną pozycję ze względu na tożsamość lub renomę firmy. Wyjście może zaszkodzić stosunkom przedsiębiorstwa z głównymi kanałami dystrybucji albo może osłabić jego sytuację…

Continue reading...